Gå til sidens indhold

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om værneting og lovvalg

Procesbevillingsnævnet har den 5. december meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om affaldsgebyr

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2019 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. august 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatpålæg til advokat

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en advokat henholdsvis tilladelse og begrænset tilladelse til kære til Højesteret af to afgørelser, der er truffet af Vestre Landsret den 20. september 2019 og den 10. oktober 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i konkurssager

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt to fordringshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Påbud om blokering for adgang til domænenavn

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en domæneadministrator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. september 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om mandatsvig og bestikkelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. november 2019 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 19. december 2019 meddelt et forsikringsselskab som mandatar for en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. oktober 2019.

02 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beslutning om ændring af fordelingstal på generalforsamling i ejerforening

Procesbevillingsnævnet har den 16. januar 2020 meddelt en ejerforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2019.

02 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i yderligere syv sager om deling af sexvideoer

Procesbevillingsnævnet har den 27. februar 2020 meddelt en forurettet mand og kvinde tilladelse til særskilt anke til Højesteret af syv afgørelser om tortgodtgørelse i fire domme, der er afsagt af Østre Landsret den 15. og 17. januar 2020

02 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udlevering til straffuldbyrdelse i Rumænien

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2020 meddelt en rumænsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2019.

02 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tredjemandsedition under en isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2020 meddelt en række investorer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2019

02 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2020 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. november og 18. december 2019.