Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

21 dec 2023

Tinglysningsretten

Skøde til kirker kunne ikke tinglyses med menighedsrådenes cvr-nummere

Dom afsagt: 15. december 2023

V.L.K. af 15. december 2023 V.L.B.-0358-23 (23/40974).

Tinglysningsretten afviste skøde til en række kirker, da disse var identificeret med et cvr-numre for kirkerne, der måtte anse for menighedsrådets cvr-nummer.

I det afvist skøde var bl.a. en række kirker anført som købere af den faste ejendom. Af registreringen i cvr-registret fremgik det vedrørende kirkerne, at de alle havde ansatte. Det følger af menighedsrådslovens § 9, stk. 5, at menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte. På den baggrund, og idet flere af kirkerne tidligere har været navngivet som menighedsråd i cvr-registret, fandt landsretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at skødet reelt angav kirkernes menighedsråd som købere.

Det følger af bestemmelserne i lov om folkekirkens økonomi § 21, stk. 1, og menighedsrådslovens § 34, stk. 3, at menighedsrådene bestyrer kirkens og præsteembedernes faste ejendomme. Det er ubestridt, at det alene er kirken eller præsteembedet, der kan eje fast ejendom. Landsretten fandt på den baggrund, at et menighedsråd ikke kan tinglyses som erhverver af en fast ejendom, hvor adkomsthaver rettelig skal være kirken eller præsteembedet.

Landsretten stadfæstede derfor Tinglysningsrettens afgørelse.