Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

07 jul 2020

Retten i Viborg

Pressemeddelelse - 32-årig dømt til forvaring

32-årig dømt til forvaring af et enigt nævningeting

Et enigt nævningeting har i dag kendt en 32-årig mand fra Silkeborg skyldig i bl.a. fire tilfælde af voldtægt og flere tilfælde af grov vold, trusler, ulovlig tvang og frihedsberøvelse. Forholdene, der blev begået over for en kæreste og en veninde, blev begået over en periode på ca. 1½ år. På baggrund af omfanget, karakteren og grovheden af de begåede forbrydelser sammenholdt med oplysningerne om tiltaltes person, herunder tiltaltes mange forstraffe, Retslægerådets udtalelse og oplysningerne i mentalerklæringen, tillige med det indtryk, som nævningetinget gennem bevisførelsen havde fået af den tiltalte, blev han idømt forvaring. Tiltalte ankede straks dommen med påstand om frifindelse.