Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

23 feb 2022

Retten i Viborg

Likvidator tilknyttet skifteretten

Retten i Viborg opslår hermed til besættelse pr. 1. maj 2022 et antal stillinger som likvidator tilknyttet skifteretten.

Der vil ved besættelsen blive lagt betydelig vægt på ansøgernes faglige kompetencer og praktisk erfaring inden for området. 

Skifteretten bemærker, at hvervet som likvidator er personligt.

Stillingen vedrører en 3-årig periode fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2025.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til retspræsident Laila Nitschke på telefon 9968 3001.

Ansøgningen, der bedes mærket med ”ansøgning likvidator”, skal være modtaget i retten senest den 15. marts 2022 på mailadressen: ledelse.vib@domstol.dk.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2022

Ansøgning sendes til: 

Retten i Viborg
Klostermarken 10
8800 Viborg 
Ledelse.vib@domstol.dk