Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

15 nov 2021

Retten i Aarhus

Dom afsagt i nævningesag omhandlende manddrab, forsøg på manddrab og grov vold

Retten i Aarhus har den 14. november 2021 i en nævningesag afsagt dom i en straffesag, hvor 3 mænd på 22, 26 og 27 år var tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab samt grov vold, begået med stikvåben.

Retten i Aarhus har den 14. november 2021 i en nævningesag afsagt dom i en straffesag, hvor 3 mænd på 22, 26 og 27 år var tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab samt grov vold, begået med stikvåben, jf. straffelovens § 245, stk. 1., jf. straffelovens § 81 a, idet det blev gjort gældende, at volden var egnet til at fremkalde en konflikt mellem 2 bandegrupperinger (Satudarah og Brabrandgruppen/BB).

Et enigt nævningeting frifandt for manddrab og forsøg på manddrab og fandt forholdene omfattet af straffelovens § 245, stk. 1, og § 244, stk. 1. Et flertal stemte for at frifinde en af de tiltalte i det hele, idet det ikke fandtes bevist, at denne tiltalte havde udøvet vold eller medvirket til vold. 2 tiltalte blev straffet for blandt andet grov vold, begået med stikvåben, jf. straffelovens § 245, stk. 1. Et enigt nævningeting fandt det ikke bevist, at forholdene var omfattet af straffelovens § 81 a.

De 2 tiltalte blev efter flertallets stemmer idømt ubetinget fængsel i henholdsvis 3 år og 1½ år, idet der var dissens for at fastsætte straffen til henholdsvis 3½ år og 2 år.

Retten lagde ved straffen for den tiltalte, der blev idømt 3 års fængsel, vægt på, at han aktivt udøvede knivvold mod flere forurettede, at der forelå vold i gentagelsestilfælde, jf. straffelovens § 247, stk. 1, og at volden blev begået i forening med flere som led i et hævntogt.

Retten lagde ved straffen for den tiltalte, der blev idømt 1½ års fængsel, vægt på, at det ikke var bevist, at han selv udøvede vold, men at han medvirkede til volden.

De tiltalte blev endvidere idømt et opholdsforbud jf. straffelovens § 79 a, stk. 1, 2.pkt. i Brabrand, hvor volden var begået.

SS 8-4025/2021