Gå til sidens indhold

04 jun 2020

Danmarks Domstole

Retten sættes grundlovsdag

Normalt holder landets retter lukket grundlovsdag. Men i år holder 10 retter åbent for at afvikle nogle af de sager, der er udsat på grund af corona. Byretten i Næstved og landsretterne er nogle af dem.

Da landets domstole genåbnede i slutningen af april, var et led i genåbningsplanen, at de retter, der havde behov for det, kunne beramme sager helligdage som grundlovsdag samt lørdage for at sikre en fleksibel sagsafvikling. 10 retter holder åbent i større eller mindre omfang grundlovsdag, og mange retter behandler sager på lørdage.

I Vestre Landsret i Viborg er der berammet sager i syv af landsrettens 15 afdelinger. Landsretten behandler både straffesager, forældremyndighedssager og en VVV-sag. I Østre Landsret er der berammet sager i ti afdelinger grundlovsdag. Ni af afdelingerne afvikler straffesager, mens en enkel afdeling afvikler en civil sag.

En af de sager, Østre Landsret behandler, er en appelsag med en række arrestanter, der ved retten i Nykøbing i 2019 blev dømt for at have dyrket mere end 100 kilo skunk.

”Det er vigtigt for retssikkerheden, at arrestanternes appelsag ikke udskydes for længe, så det er godt, at vi tager grundlovsdag i brug. Det er jo helt ekstraordinært, at vi berammer grundlovsdag, men det gør mange af mine kollegaer også for at komme bunkerne til livs. Det er en alvorlig sag, men det bliver også en speciel oplevelse at være på arbejde i en retssag på selveste grundlovsdag”, siger Michael Kistrup, der er retsformand i sagen.

Alle afdelinger åbne i Næstved

Byretten i Næstved er en af de byretter, der holder åbent grundlovsdag. Rettens information er åben, og alle rettens afdelinger behandler i forskelligt omfang sager, så der afvikles både udvalgte straffesager, notarforretninger, fogedsager og skiftesager. Der vil dog være begrænset mulighed for fysisk fremmøde ud over de berammede sager.

For at håndtere de mange ophobede sager har retten i Næstved desuden besluttet at tage tre lørdage i juni i brug for at afvikle straffesager. På de pågældende lørdage vil to dommerfuldmægtige behandle en række såkaldte tilståelsessager, hvor det typisk ikke kræver større fremmøde af andre aktører. Det betyder, at der er større chance for at få sagerne afgjort på en dag, som ikke er en almindelig retsdag.

”Vi har besluttet at holde ekstraordinært åbent grundlovsdag, og det har der været stor opbakning til. Alle afdelinger har budt ind med forslag til sagsafvikling, så vi kan hjælpe rettens brugere; lige fra notarkunden til parterne i straffesagen. Vi holder også åbent på tre lørdage i juni, hvor vi behandler tilståelsessager og færdselssager. Flere af rettens jurister vil være her, og vores vagter vil være til stede og sørge for sikkerheden”, siger Kim Dyreborg, administrationschef i Retten i Næstved.

 

Byretterne landet rundt er generelt kommet godt fra start efter genåbningen. I åbningsugen (uge 18) var kapaciteten oppe på 86 pct. i forhold til en sammenlignelig uge i 2019. I uge 20 var aktiviteten oppe på 97 pct. Der er stor forskel på behovet for at holde åbent ud over vanlig arbejdstid i de enkelte retter.

”Jeg er rigtigt glad for at se, at aktivitetsniveauet er højt, og at mange retter behandler sager grundlovsdag og lørdage. På den måde kan vi få afviklet nogle af de sager, som er blevet udsat. Med de fortsatte sundhedsmæssige krav kræver det dog stadig en særlig indsats af både retternes ansatte og brugere at gennemføre sagerne og sikre en normal produktion. Og der er stadig et efterslæb på flere tusind sager efter corona-nedlukningen”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.