Gå til sidens indhold

28 maj 2021

Danmarks Domstole

COVID-19: Lempelser for retsmøder udenfor retsbygningerne

Danmarks Domstoles krisestab har besluttet at revidere anbefalingerne til retterne vedrørende lempelser i forhold til gennemførelse af retsmøder uden for retsbygningerne.

Danmarks Domstoles krisestab har revideret anbefalingerne i lyset af den politiske aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 og i lyset af den øgede genåbning af samfundet.

På det grundlag anbefales det nu, at retterne gennemfører alle typer af retsmøder uden for retsbygningen under forudsætning af, at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Beslutning om gennemførelse af retsmøder uden for retsbygningen bør fortsat tilpasses efter en konkret vurdering af den aktuelle smittesituation, herunder om der lokalt er et stort smitteudbrud eller smittetryk, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at gennemføre retsmødet uden for retsbygningen. Der skal endvidere efter en konkret vurdering udvises tilbageholdenhed med afvikling af udkørende sager, hvor deltagerantallet på forhånd ikke er kendt, fx forbudssager og bevissikringssager.

Retterne opfordres fortsat til at overveje, om udsættelsessager i stedet kan søges gennemført med forsøg på en frivillig fraflytning gennem telefonisk kontakt til lejeren eller et møde på rettens kontor.