Gå til sidens indhold

07 jan 2022

Danmarks Domstole

Vederlag til stævningsmænd forhøjet med 10 pct. for 2022

Ny ændringsbekendtgørelse og hovedbekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd for Danmark og Færøerne.

Domstolsstyrelsen har ved bekendtgørelse nr. 2335 af 6. december 2021 om ændring af bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2018 forhøjet vederlaget til stævningsmænd med 10 pct. for 2022.

Stævningsmænd udfører et vigtigt stykke arbejde i forhold til rettidig forkyndelse af meddelelser fra retterne og er dermed med til at sikre fremmøde og mulig fremdrift i sagerne ved retterne.

Vederlag til stævningsmænd for foretagelse af forkyndelser er på nuværende tidspunkt 37,40 kr. for hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt. Med en forhøjelse på 10 pct. bliver vederlaget 41,14 kr. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Vederlaget til færøske stævningsmænd vil tilsvarende blive forhøjet med 10 pct. ved udstedelse af en ny hovedbekendtgørelse for Færøerne om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger. Den nye hovedbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2022.