Gå til sidens indhold

11 apr 2022

Danmarks Domstole

Forskellige grunde til at retssager udsættes og omberammes

69 pct. af sagerne ved landets byretter gennemføres uden udsættelser eller omberammelser. Tallet ved landsretterne er højere. Det viser ny analyse fra Domstolsstyrelsen

Analysen viser, at 69 pct. af alle retsmøder i byretterne gennemføres uden udsættelser eller omberammelser. For landsretterne er tallet endnu højere. Her afsluttes 86 pct. af sagerne uden udsættelser eller omberammelser. Konkret gennemføres 70 pct. af retsmøderne, mens kun 9 pct. omberammes og 5 pct. udsættes. I resten af sagerne frafaldes eller afvises anken inden tidspunktet for retsmødet.

”Der er mange aktører i en straffesag, og det er helt naturligt, at sager må udsættes eller omberammes på grund af sygdom og andet. Men det er et stort problem for de involverede, ikke mindst de forurettede, hver gang det sker. Og det koster ressourcer ved retterne. Begge dele er uheldigt. Derfor har vi undersøgt, hvorfor sagerne bliver omberammet eller udsat”, siger Merethe Eckhardt, der er udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen.

Udeblivelse, forsvarsskifte og sager, der trækkes tilbage, er hovedårsagerne til, at 31 pct. af byretternes straffesager bliver ramt af forsinkelser.

Domstolsstyrelsens analyse viser, at 41 pct. af omberammelserne og udsættelserne skyldes tiltalte/sigtede, der eksempelvis bliver syge, udebliver fra retsmødet, eller skifter til en ny forsvarer, som ikke har mulighed for at møde på det planlagte tidspunkt.

18 pct. af forsinkelserne i byretterne skyldes anklagemyndigheden, der trækker sagerne tilbage, mangler ledig tid i kalenderen til at møde i retten, eller af andre årsager ikke kan medvirke. 14 pct. skyldes byretten, som for eksempel må omberamme en sag, fordi der kommer nye sager, som af den ene eller anden grund prioriteres højere. 9 pct. skyldes vidner, der bliver syge eller udebliver. COVID-19-sygdom er hovedårsag til knapt 6 pct. af udsættelserne i undersøgelsesperioden.

Et væsentligt resultat i analysen er andelen af udsættelser og omberammelser, der skyldes manglende forkyndelse for en tiltalt eller et vidne. Da man sidst så på den faktor i 2015, var manglende forkyndelse skyld i lidt over 18 pct. af udsættelser og omberammelser. I dag er er tallet faldet til blot 3,3 pct.

”Analysen giver et overordnet indblik i de komplekse årsager til omberammelser og udsættelser af straffesager. Der har gennem de sidste fem år været gennemført mange initiativer i straffesagskæden, så det er ikke en nem opgave at forbedre situationen. Men jeg er glad for, at vi kan se, at manglende forkyndelser kun er et meget lille problem i dag. Vi vil arbejde med resultaterne af analysen internt ved Danmarks Domstole, men også fortsætte dialogen med de øvrige professionelle aktører, herunder anklagemyndigheden, om mulighederne for forbedring”, siger Merethe Eckhardt.

Fakta: Undersøgelsens resultater

Se faktaark med undersøgelsens resultater

Om undersøgelsen:
  • Domstolsstyrelsens analyse bygger på data fra alle byretter, begge landsretter, Retten på Færøerne, kredsretterne i Grønland og Grønlands Landsret.
  • Data er indsamlet i en periode på fire uger fra den 25. oktober 2021 til den 19. november 2021. I perioden har retterne registreret, om de enkelte retsmøder blev gennemført, omberammet eller udsat. For udsatte og omberammede retsmøder har retterne herefter registreret en hovedårsag til omberammelsen eller udsættelsen. Derudover er der videre registreret en række supplerende oplysninger om retsmødet, f.eks. dato for omberammelse/udsættelse, om andet retsmødet blev berammet i den ledige tid, dato for nyt retsmøde mv.
  • Det kan ikke udelukkes, at der kan være sæsonudsving, og at resultatet havde været anderledes, hvis man havde indhentet data på et andet tidspunkt i løbet af året.
  • Antallet af observationer ved de enkelte byretter er ikke stort nok til at give et statistisk signifikant billede af årsagerne til omberammelse og udsættelse for hver enkelt byret. Derfor fokuserer analysen på det samlede billede for alle byretterne.
  • Datamængden fra landsretterne, Retten på Færøerne, kredsretterne i Grønland og Grønlands Landsret er for lille til at udfinde statistisk belæg for årsagerne til forsinkelser i deres sager. Tallene kan dog indikere, hvor der er behov for en nærmere undersøgelse af forholdene for sagsafviklingen.
  • Se hele undersøgelsen

NB: Grundet en mindre fejl er der den 13. april 2022 rettet i tabellerne på side 8-9 og 62 i undersøgelsen.