Gå til sidens indhold

25 okt 2023

Danmarks Domstole

Fokus på retsstatens principper på europæisk mærkedag

På dommerfuldmægtigenes grunduddannelse sættes der fokus på retsstatens principper gennem spillet ”Med lov skal land bygges”. Spillet handler om retsstatens udvikling og fremtid og er Danmarks Domstoles bidrag til den årlige europæiske dag for ret og retfærdighed den 25. oktober.

Foto dommerfuldmægtige

På dommerfuldmægtigenes grunduddannelse sættes der fokus på retsstatens principper gennem spillet ”Med lov skal land bygges”. Spillet tager de deltagende med på en rejse op gennem retshistorien. Her møder de nogle af de udfordringer, som retsstaten har overvundet med principper, som den moderne retsstat bygger på. Det er principper som fx magtens tredeling, en retfærdig proces og lighed for loven. Principperne danner herefter grundlag for de deltagendes refleksion over forskellige udfordringer, som fremtidens retsstat står overfor.

Spillet er i første omgang skabt til brug på grunduddannelsen for dommerfuldmægtige, men også tænkt til brug på kurser for kontoransatte og på elevseminar.

”Spillet er vores bidrag til den europæiske dag for ret og retfærdighed, hvor vi markerer vigtigheden af retsstaten og retssikkerhed. Det skal give dommerfuldmægtigene en bredere indsigt i, hvad det er for en statsmagt, som de er del af, og det skal give dem helikopterperspektivet på domstolenes rolle og betydning i samfundet”, fortæller Domstolsstyrelsens udviklingsdirektør Merethe Eckhardt.

Dommerfuldmægtige spiller med

Spillet er taget i brug en mandag i oktober i DGI Byen, hvor et hold dommerfuldmægtige er midt i undervisningen på grunduddannelsen.

Bordene er dækket op med spillets kort og grupper af engagerede deltagere, der spiller sig gennem fortidens udfordringer med ulighed, magtmisbrug og begrænsede muligheder for en objektiv og fair proces.

Med udgangspunkt i retsstatens principper genopfrisket gennem spillekortene, skal de sammen overvinde spillets fremtidsudfordringer med fake news og skepsis og modstand over for samfundets institutioner, parallelle retssystemer opstået på sociale medier og kunstig intelligens, der har overtaget en række af statens funktioner.

Dommerfuldmægtig Julie Berg Sørensen fra Retten i Horsens er blandt spillerne ved et af bordene. Et af spillets fremtidsudfordringer er en ”folkedomstol” på de sociale medier. Det har fået hende til at reflektere over domstolenes rolle i retssamfundet:

”Hvis man ikke har tillid til juriske dommere, så begynder man selv at drage nogle forhastede konklusioner, baseret på halve oplysninger og meget lidt viden. Hvor man tror, at man ved, hvem der er skyldig og ikke-skyldig”.

Vigtigt at huske retsprincipperne

Ved siden af hende sidder dommerfuldmægtig Stig Suhr Malmberg fra Retten i Holstebro. Efter spillet reflekterer han over spillet:

”Spillet er godt til at få startet en samtale om de principper, som vi arbejder ud fra til daglig. Det er jo noget, som man nemt kommer til at tage for givet, og det er vigtigt at huske. Både i en nutidig kontekst, og også, som spillet lægger op til, i en fremtidig kontekst”.

Julie Berg Sørensen supplerer:

”Vi har jo de her store principper i baghovedet, men de er nok gemt langt væk i hverdagen med praktisk arbejde med sagsløsning. Så er det rigtig godt med det her spil at blive mindet om dem, og gøre sig de dér større refleksioner, som man ikke lige har til hverdag”.

Spillet må gerne komme bredere ud

Spillet, der er det danske bidrag til ”European Day of Justice”, den årlige europæiske dag for ret og retfærdighed i dag den 25. oktober, skal efter planen også ud til andre end dommerfuldmægtigene under uddannelse, fortæller udviklingsdirektør Merethe Eckhardt:

”Vi er rigtig glade for, at der er taget så godt imod spillet, og vi vil også gerne give andre mulighed for at spille med. Det kunne være oplagt på andre juridiske og samfundsvidenskabelige uddannelser for at inspirere de studerende til dialog og refleksion over retsstatens nødvendighed og udfordringer i fremtiden”.

FAKTA om 'European Day of Justice'

Hvert år i den sidste uge af oktober markeres den europæiske dag for ret og retfærdighed af Europarådet og EU-Kommissionen.

Formålet er at bringe emner om ret og retfærdighed tættere på borgerne og øge kendskabet til aspekter, der handler om retsstaten.

Europarådet har siden 2003 fejret 'European Day of Justice', og Europarådets medlemmer markerer dagen med forskellige initiativer om ret og retfærdighed.

Læs mere om Europarådets European Day of Justice på rådets hjemmeside (åbner i nyt vindue)