Gå til sidens indhold

13 mar 2023

Danmarks Domstole

Stor succes med forenklet digital forkyndelse

For seks år siden fik retterne nye muligheder for at bruge forenklet digital forkyndelse i bl.a. straffesager. Formålet var effektivisering. Resultatet er bedre end forventet. Knap 90 pct. af den nye type forkyndelser lykkes.

For seks år siden fik retterne mulighed for at bruge såkaldt forenklet digital forkyndelse i bl.a. straffe- og fogedsager. Det betyder, at retterne kan sende digitale meddelelser til fx vidner og tiltalte i straffesager via Digital Post – og at meddelelserne juridisk set er modtaget og forkyndt, når modtageren handler på dem.

Statistik for byretter og landsretter viser, at der fra september 2017 til og med december 2022 er blevet afsendt omkring 450.000 forenklede digitale forkyndelser i straffesager. Forkyndelsen bliver gennemført i knap 90 pct. af de tilfælde, hvor der er brugt forenklet digital forkyndelse.

”Forenklet digital forkyndelse har vist sig at være en stor succes på alle parametre. Før i tiden forkyndte vi ofte med stævningsmænd, der besøgte folk i hjemmet eller på arbejdspladsen. I dag bliver næsten alle sager forkyndt digitalt. Det betyder, at det går langt hurtigere og er langt mere effektivt end tidligere, og at vi bruger meget færre ressourcer på det”, siger Christian Lundblad, som er retspræsident ved Retten på Frederiksberg.

Christian Lundblad var med til at lave det nye system for forenklede digitale forkyndelser. Systemet blev sat i drift i foråret 2017, da al strafferetlig forkyndelse blev samlet hos domstolene.

”De forenklede digitale forkyndelser er et eksempel på den omfattende digitalisering, som retsvæsnet gennemgår i disse år, og jeg er glad for, at det er blevet en succes for retterne og andre involverede. Muligheden for forenklet digital forkyndelse er et godt eksempel på, hvordan digitalisering kan bidrage til at gøre processer lettere, mere tidssvarende og mere effektive”, siger direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz.

Hvis den digitale forkyndelse ikke lykkes, så modtager vedkommende et opkald. Hvis retten hverken kan komme igennem med Digital Post eller på telefonen, vil modtageren få besøg af en stævningsmand på hjemmeadressen eller på arbejdspladsen. Og hvis dette fortsat ikke har resulteret i en forkyndelse, vil retten bede politiet om at finde modtageren.

Fakta: Forenklet digital forkyndelse

  • I forbindelse med at al strafferetlig forkyndelse i foråret 2017 blev samlet hos domstolene, blev muligheden for forenklet digital forkyndelse sat i drift
  • Med forenklet digital forkyndelse kan retterne bruge Digital Post, når de sender meddelelser til vidner og tiltalte i fx en straffesag. Juridisk set vil den digitale meddelelse være modtaget (forkyndt), så snart den bliver åbnet, flyttet, slettet eller på anden vis behandlet
  • Fra september 2017 til og med december 2022 er der blevet afsendt omkring 450.000 forenklede digitale forkyndelser i straffesager. Der er sket forkyndelse i knap 90 pct. af de tilfælde, hvor der er brugt forenklet digital forkyndelse
  • Forenklet digital forkyndelse bruges også i fogedsager, dødsboskiftesager, tvangsauktioner og insolvenssager. Fra den 21. marts 2022 til og med december 2022 er der sendt mere end 172.000 forenklede digitale forkyndelser i fogedsager

På domstol.dk kan du læse mere om forenklet digital forkyndelse