Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

25 maj 2020

Retten på Færøerne

Dom om blandt andet tilsnigelse af samleje og andet seksuelt forhold samt blufærdighedskrænkelser med snapchatbeskeder

Dom om blandt andet tilsnigelse af samleje og andet seksuelt forhold samt blufærdighedskrænkelser med snapchatbeskeder

Retten har ved dom af 25. maj 2020 frifundet 3 personer for overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2. De 3 var tiltalt for under et ”morgenbal” at have skaffet sig samleje og andet seksuelt forhold med en ung pige, der befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

 

2 af de tiltalte og pigen havde samleje og andet seksuelt forhold, men efter bevisførelsen fandt retten ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed, at pigen befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingerne. De tiltalte blev derfor frifundet.

Tilstande, der er omfattet af gerningsindholdet i straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, er søvn eller anden bevidstløshed, stærk beruselse, hypnotisk trance, fysisk lammelse og lignende.

Ved dommen blev de 2 tiltalte for et andet forhold straffet med bøder på 3.000 kr. efter anordningen om euforiserende stoffer.

Den tredje tiltalte blev idømt 1 års ubetinget fængsel for andre overtrædelser af straffelovens regler om seksualforbrydelser, herunder blandt andet for mange blufærdighedskrænkelser over for børn og unge blandt andet på Snapchat, 2 forsøg på at skaffe sig samleje med børn og unge mod betaling, og for i et andet tilfælde at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med en pige, der på grund af stærk beruselse var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Ved dommen blev det endvidere pålagt den tiltalte at betale 20.000 kr. i tortgodtgørelse til pigen.