Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

20 nov 2020

Retten på Frederiksberg

Drab i Valby og salg af 12,7 kg kokain

4 tiltalte idømt fængsel i sag om drab, drabsforsøg og grov vold samt salg af 12,7 kg kokain

Et enigt nævningeting ved Retten på Frederiksberg har den 20. november 2020 afsagt dom i en sag, hvor en mand, A, der var 19 år på gerningstidspunktet, var tiltalt for et drab og to drabsforsøg og grov vold mod i alt 4 forurettede i Akacieparken, Carl Th. Dreyers Vej i Valby den 9. september 2019. Drabet, drabsforsøgene og den grove vold var begået med køkkenknive.

Der var endvidere rejst tiltale mod yderligere tre mænd, hvoraf den ene, B, var 20 år og de to øvrige, C og D, 16 år på gerningstidspunktet, for til dels i forening med den første tiltalte og yderligere ukendte gerningsmænd at have begået grov vold, henholdsvis forsøg herpå, overfor de i alt 4 forurettede ved samme lejlighed.

Herudover var en mand, E, der var 22 år på gerningstidspunktet, og var én af de 4 forurettede, tiltalt for at have forsøgt at begå grov vold i forening med flere uidentificerede medgerningsmænd mod personerne A-D i tilknytning til disse personers voldsudøvelse mod ham og de tre øvrige forurettede.

Tiltalte B var endvidere tiltalt for i forening med mindst to uidentificerede medgerningsmænd at have solgt 12,7 kilo kokain i perioden fra den 20. oktober 2018 til den 27. oktober 2019 til et større antal ukendte købere i Københavnsområdet.

De tiltalte A, B, C og D blev i det væsentlige fundet skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltale E blev frifundet.

Tiltalte A blev idømt fængsel i 16 år.

Tiltalte B blev idømt fængsel i 12 år.

Tiltalte C blev idømt fængsel i 6 måneder.

Tiltalte D blev idømt fængsel i 4 måneder.

De tiltalte A-D udbad sig alle betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke af dommen.

De tiltalte A og B blev fortsat varetægtsfængslet under eventuel appel eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-1661/2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad,
tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.