Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

25 aug 2021

Retten på Frederiksberg

Dom i nævningesag om besiddelse af våben og sprængstof

Retten har d.d. afsagt dom i en sag, hvor en 22-årig mand blev fundet skyldig og idømt 6 års fængsel og opholdsforbud i 6 år for besiddelse af bl.a. en pistol, ammunition og sprængstof som led i en bandekonflikt, og en 19-årig blev fundet skyldig og idømt 3 års fængsel for at have medvirket hertil.

Den 22-årige blev fundet skyldig i på et offentligt sted i en bil under skærpende omstændigheder i forening med flere uidentificerede medgerningsmænd at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition, 321 gram sprængstof (dynamit) og en machete til brug i en verserende bandekonflikt mellem Husum-gruppen og LTF Loyal to Familia.

Den 19-årige blev fundet skyldig i at have medvirket til den 22-åriges besiddelse af våben og sprængstof i bilen. Endvidere blev denne tiltalte fundet skyldig i at have besiddet en strømpistol og en totenschläger.

Begge de tiltalte blev frifundet i et forhold om besiddelse af ikke under 1 kg hash med henblik på videresalg, idet forholdets gerningstidspunkt blev ændret efter bevisførelsens afslutning, og idet det grundet resultatet af politiets overvågning ikke var bevist. Den 19-årige blev endvidere frifundet for et yderligere forhold vedrørende besiddelse af en omdannet gas- og signalpistol med tilhørende ammunition, som han havde et billede af på sin mobiltelefon, da det ikke kunne udelukkes, at der var tale om en gas- og signalpistol eller en attrap af en sådan med tilhørende uvirksomme patroner.

Sagen blev behandlet af et nævningeting.

Den 22-årige ankede med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, og forsvareren for den 19-årige udbad sig betænkningstid.

Den 22-årige blev fortsat varetægtsfængslet, og den 19-årige blev varetægtsfængslet in absentia under en eventuel anke eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-859/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk . Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.