Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

12 dec 2023

Retten på Frederiksberg

5 års fængsel for seks tilfælde af voldtægt

Dom afsagt: 12. december 2023

En 29-årig mand blev ved et nævningeting ved Retten på Frederiksberg den 12. december 2023 idømt 5 års fængsel for at have begået seks voldtægter mod tre forskellige kvinder.

Et nævningeting har fundet en 29-årig mand skyldig i at have begået i alt seks voldtægter mod tre forskellige kvinder i perioden fra august 2021 til april 2022. Tiltalte blev herved fundet skyldig i overtrædelse af straffe-lovens § 216, stk. 1, og i ét tilfælde straffelovens § 245, stk. 1, ved forud for en af voldtægterne at have udøvet grov vold i form af halsgreb, hvorved den forurettede besvimede. Der blev endvidere dømt for blandt andet to forhold om simpel vold og to forhold om blufærdighedskrænkelse.

Tiltalte blev idømt fængsel i 5 år.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

Tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet under en eventuel anke, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

På forsvarerens begæring blev navneforbuddet for tiltalte udstrakt til at gælde under en eventuel anke.

Sagen har journalnummer SS-2522/2023.

For yderligere oplysninger henvises til rettens pressekontaktdommer, retspræsident Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.

Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.