Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 dec 2020

Grønlands Landsret

Foranstaltning ændret til behandling på psykiatrisk afdeling K - 174/17

En 40-årig kvinde var af Kujalleq Kredsret anset skyldig i vold i 2 tilfælde og tingsbeskadigelse i 1 tilfælde. Kvinden blev af kredsretten idømt behandling på psykiatrisk afdeling på hospital i Grønland, samt tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af tiltalte, hvor sagen har været behandlet som en bevisanke.

Landsrettens resultat

Af samme grunde, som var anført i kredsrettens dom, fandt landsretten tiltalte skyldig i vold, som beskrevet i anklageskriftet.

I foranstaltningsspørgsmålet var landsretten ligeledes enig i kredsrettens foranstaltning, dog med den ændring, idet tiltalte var flyttet til Danmark, at tiltalte blev dømt til behandling på psykiatrisk afdeling på hospital i Danmark.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. november 2018.

Sagsnummer: K 174/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer