Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 nov 2021

Grønlands Landsret

Dom ændret i ankesag om anabolske steroider - K 166/18

En 32-årig mand var af Qeqqa Kredsret idømt 4 måneder i anstalt, en bøde på 3.000 kr. og konfiskation af 1.421,2 gram hash og en radio, for indsmugling af hash og forsøg herpå samt for krænkelse af offentlig myndighed.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltalte, der også omfattede, at tiltalte havde været i besiddelse af 544 stk. anabolske steroider i pilleform.

Landsrettens resultat

På baggrund af Landstingsforordningen nr. 7 af 31. maj 2001 om forbud mod visse dopingmidler, fandt landsretten,  at det var utvivlsomt, at det i Grønland siden juli 2001 havde været strafbart bl.a. at indføre og besidde anabolske steroider.

På den baggrund ændrede landsretten kredsrettens dom således, at tiltalte blev fundet skyldig i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale og fik konfiskeret 544 anabolske steroider i pilleform.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 29. januar 2019

Sagsnummer: K 166/18

Landsretsdom

Qeqqa Kredsretsdom med forklaringer