Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom voldtægt af barn stadfæstet - K 126/19

En 55-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 2 år for voldtægt, kønsligt forhold til barn samt blufærdighedskrænkelse. Endvidere blev han idømt betaling af tortgodtgørelse på 75.000 kr. til forurettede.

Forholdene, som blev begået over for tiltaltes niece, blev begået over en periode på knapt 14 år.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom og tiltrådte med samme begrundelse som kredsretten, at tiltalte var fundet skyldig i voldtægt, kønsligt forhold til barn og blufærdighedskrænkelse, idet tiltalte ved en underliggende trussel om vold havde tiltvunget sig voldtægt og anden seksuel omgang med forurettede, ligesom han havde krænket forurettedes søsters blufærdighed ved at have lagt hendes ben over sit erigerede lem.
Navnlig med henvisning til den lange periode, hvori overgrebene foregik, og til, at tiltalte havde en forælder-rolle over for forurettede fandt landsretten foranstaltningen passende udmålt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. oktober 2019

Sagsnummer: K 126/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer