Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse ændres til 100 timers samfundstjeneste - K 021/19

En 36-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i vold, ved at have tildelt forurettede 1 slag i ansigtet med en flad hånd, hvorved forurettede fik en flænge ved højre øje samt hævelse omkring øjet.

Da tiltalte var tidligere foranstaltet for vold, og da det nye forhold var begået i prøvetiden, blev han idømt en fællesforanstaltning på 4 måneders anstaltsanbringelse.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte, som har påstået frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens skyldvurdering og fandt således tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 ved at have givet forurettede et slag i ansigtet. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at tiltalte tidligere var dømt for vold mod den samme forurettede, og at forholdet var begået i nær tidsmæssig med den tidligere idømte foranstaltning. Landsretten fastsatte ligesom kredsretten dommen som en fællesforanstaltning, men fandt det tilstrækkeligt at idømme tiltalte en dom til samfundstjeneste. Tiltalte blev herefter pålagt at udføre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer inden for en længstetid på 6 måneder, ligesom han skulle undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. oktober 2019

Sagsnummer: K 021/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer