Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom berøring og blufærdighedskrænkelse - K 201/19

En 50-årig mand blev i kredsretten idømt 30 dages betinget anbringelse i anstalt for at have sendt nogle pornografiske billeder til en 12-årig dreng. Han blev frifundet for blufærdighedskrænkelse af en yngre mand, idet kredsretten ikke fandt det bevist, at der havde fundet nogen krænkelse sted.

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt ligesom kredsretten den tiltalte for at krænket den yngre mands blufærdighed ved berøring, idet landsretten lagde til grund, at der havde været en seksuel relation mellem parterne. Landsretten lagde således til grund, at tiltalte ikke havde forsæt til at krænke blufærdigheden hos den pågældende. Tiltalte blev af samme årsag frifundet for at krænket pågældendes blufærdighed ved at have sendt et billede med pornografisk indhold til samme.

Landsretten stadfæstede i øvrigt kredsrettens dom.

Landsretten bemærkede, at den krænkelse, som den 12-årige havde været udsat for ved modtagelsen af det pornografiske billede, ikke udgjorde en sådan krænkelse, at der var grundlag for at tilkende ham godtgørelse for tort.

Afgørelsesdato

Dommen blev sagt af Grønlands Landsret den 13. december

Sagsnummer: K 201/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer