Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 dec 2020

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 3 år for flere tilfælde af vold - K 089/19

En 26-årig mand blev i Qeqqa Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 4 år og 6 måneder for 4 tilfælde af vold, hærværk samt forsøg på manddrab. Han havde blandt andet kastet et tungt metal stempel mod en mand, som fik alvorlige skader i hovedet, da han blev ramt af stemplet.

En anden mand på 38 år blev idømt 3 års anstaltsanbringelse for medvirken til forsøg på manddrab.

Kredsrettens dom er anket til landsretten af de tiltalte.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at den 26 årige mand havde kastet det tunge stempel mod offeret. Efter bevisførelsen måtte det antages, at stemplet var kastet mod offerets ryg og var væltet, således at det ramte hans baghoved. Landsretten fandt det ikke bevist, at den 26 åriges forsæt rakte videre end til særdeles grov vold. Landsretten fandt endvidere, at det ikke var bevist, at den 38 årige mand var klar over, at den 26 årige ville benytte våben, da de overfaldt offeret.

Udover det særligt grove forhold med stemplet blev den 26 årige dømt for 4 andre tilfælde af uprovokeret vold. Han var desuden to gange tidligere dømt for vold. Landsretten fastsatte foranstaltningen til 3 års anstaltsanbringelse til den 26 årige og 3 måneders anstaltsanbringelse til den 38 årige, som havde sparket og slået offeret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. juni 2019

Sagsnummer: K 089/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2

Kredsret forklaringer 3