Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 mar 2021

Grønlands Landsret

2 års anstaltsanbringelse for blandt andet voldtægt - K 160/19

En 18-årig mand blev dømt for voldtægt af en pige på 13 år. Han blev desuden dømt for at have haft samleje med en anden pige på 14 år, for flere indbrud og kørsel uden kørekort.

Kredsretten idømte manden 1 år og 6 måneders anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 2.000 kr. Endvidere blev han dømt til at betale tortgodtgørelse til de to piger på henholdsvis 75.000 kr. og 15.000 kr.

Tiltalte har anket sagen med påstand om frifindelse i de to forhold om seksuelle krænkelser samt frifindelse for kravet om tortgodtgørelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at det var bevist, at manden, som dengang var 16 år gammel, havde brugt sin fysiske overlegenhed til at gennemtvinge et samleje med pigen på 13 år, selv om hun gjorde modstand.  Landsretten var også enig med kredsretten i, at manden vidste eller i hvert fald burde have vidst, at den anden pige var 14 år gammel, da han havde samleje med hende. På grund af sagens grovhed blev anstaltsanbringelsen forhøjet til 2 år. Der blev taget hensyn til, at manden kun var 16 år gammel, da han voldtog den 13 årige pige. Tortgodtgørelsen på 75.000 kr. blev stadfæstet og tortgodtgørelsen til den 14 årige pige blev nedsat til 10.000.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. september 2019.

Sagsnummer: K 160/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer