Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 mar 2022

Grønlands Landsret

4 måneders anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse - K 181/20

En 41 årig mand var dømt for den 23. juli 2016 verbalt at have krænket blufærdigheden hos sin 12 årige steddatter ved at have udtalt, at han ville have samleje med hende.

Han var endvidere dømt for vold og trusler ved på samme tidspunkt som blufærdighedskrænkelsen at have taget 3 halsgreb på steddateren og have udtalt, at han kunne kvæle/dræbe hende på et splitsekund.

Kredsretten havde idømt den 41 årige mand 4 måneders ubetinget anstaltsanbringelse.

Kredsrettens dom blev anket af den 41 årige mand med påstand om en mildere foranstaltning. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om en strengere foranstaltning

Landsrettens resultat

Kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet var ikke anket til landsretten.

Landsretten vurderede, at manden efter retspraksis som udgangspunktet ville blive idømt ubetinget anstaltsanbringelse i en periode på omkring 7 – 8 måneder for de forhold, som han var dømt for.

Landsretten lagde navnlig vægt på grovheden af voldsforholdet, og at steddatteren var 12 år gammel, da hun blev udsat for de kriminelle forhold. Det var endvidere skærpende, at der som følge af den tætte familie relation var et udtalt afhængigheds- og tillidsforhold mellem manden og steddatteren, og at steddatterens afhængighed af hans omsorg var yderligere bestyrket af, at hendes mor var indlagt på hospitalet på gerningstidspunktet.

Landsretten tog hensyn til, at sagen havde haft en lang sagsbehandlingstid, der ikke kunne tilskrives mandens forhold. Navnlig fordi sagens offer var et barn, da de kriminelle handlinger skete, og på grund af den tætte familie relation, fandt landsretten, at foranstaltningen burde være ubetinget, selv om sagen har haft en urimelig lang sagsbehandlingstid. Herefter, og da mandens personlige forhold ikke kunne føre til et andet resultat, blev kredsrettens dom stadfæstet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. november 2020.

Sagsnummer: K 181/20

Domme med forklaringer