Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 maj 2022

Grønlands Landsret

Røveri, spirituskørsel samt blufærdighedskrænkelse - K 196/20

Fire unge mænd er fra Qeqqa kredsret tiltalt for overtrædelse af gaderøveri, brugstyveri, kørsel uden førerret samt blufærdighedskrænkelse.

Af Grønlands Landsrets dom af den 18. december 2020 fremgår følgende: 

Landsretten kan af de af kredsretten anførte grunde tiltræde kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen, dog således at bøden til tiltalte nedsættes. Det bemærkes hertil, at der ved nærværende dom er tale om to andengangskørsler uden førerret til samtidig påkendelse, hvorfor bøden rettelig bør fastsættes til 11.000 kr. 

Med de ovenfor anførte ændringer stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 196/20

Domme med forklaringer