Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 maj 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt ved tilsnigelse til samleje - K 234/19

En 53-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for tilsnigelse til anden kønslig omgang end samleje, idet han havde stukket sine fingre op i forurettedes skede.

Kredsretten frifandt den tiltalte for tilsnigelse til samleje, og tilkende forurettede 30.000 kr. i godtgørelse for tort.

Landsrettens resultat

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke. Landsretten lagde ved fastsættelsen af foranstaltningen vægt på, at tiltalte ikke tidligere var straffet, hvorfor han alene blev idømt to måneders anbringelse. Landsretten nedsatte endvidere godtgørelsen for tort til 15.000 kr., idet der ikke var tale om tilsnigelse til samleje, men alene anden kønslig omgang.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2020

Sagsnummer: K 234/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer