Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om ulovligt fiskeri og vold - K 012/20

En 43-årig mand blev for Qaasuitsoq Kredsret tiltalt for at have overtrådt fiskerilovgivningen og kriminallovens § 88 om vold.

Overtrædelsen af fiskerilovgivningen handlede om, at han ikke havde udfyldt skibets logbog inden skibet kom i havn, ligesom han var tiltalt for at have fisket hellefisk med for lille maskestørrelse i garnet. Han blev frifundet for overtrædelse af fiskerilovgivningen, da anklagemyndigheden bl.a. ikke havde bevist, hvilke garn han havde brugt til fangsten.

Han blev fundet skyldig i vold ved at have tildelt sin søn et slag med flad hånd i baghovedet, og blev herfor tildelt en advarsel.

Dommen blev af anklagemyndigheden anket til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i det hele. Landsretten bemærkede, at der ikke er krav om, at logbogen er udfyldt før end skibet anløber havn eller indhandlingssted. Henset til oplysningerne om, at skibet tog vand ind og derfor blev beordret i havn fandt landsretten, at det var undskyldeligt, at logbogen ikke var udfyldt, og frifandt ham for forholdet.

Tiltalen for vold blev i landsretten alene behandlet som en udmålingsanke. På baggrund af oplysningerne om slagets karakter, herunder at det ikke var et kraftigt slag, og at tiltalte ikke tidligere var foranstaltet, fandt landsretten det rettest at stadfæste kredsrettens dom om tildeling af en advarsel.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. juni 2020

Sagsnummer: K 012/20

Domme med forklaringer