Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 jul 2020

Grønlands Landsret

Bøde på kr. 2.000 for besiddelse af 4,68 g. hash - K 019/20

En 29 årig mand var i kredsretten idømt betinget anbringelse i anstalt i 7 dage og en bøde på 500 kr. for at have besiddet 4,68 gram hash, og 2.500,00 kr. der stammede fra salg af ikke under 2,5 gram hash.

Desuden blev hashen og de 2.500 kr. konfiskeret, og manden blev dømt til at betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom blev anket af den 29 årige mand med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten anså det for bevist, at de 4,68 gram hash tilhørte den 29 årige mand. Efter bevisførelsen fandt et flertal af landsrettens medlemmer, at hashen måtte anses for at være beregnet til mandens eget brug, og at det ikke var bevist med tilstrækkelig sikkerhed, at de 2.500 kr. stammede fra salg af hash.

Efter praksis for foranstaltninger i hashsager blev foranstaltningen fastsat til en bøde på 2.000 kr.

Landsretten var enig med kredsretten i, at de 4,68 gram hash skulle konfiskeres, men de 2.500 kr. blev ikke konfiskeret. Efter sagens resultat skulle statskassen betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. juli 2019.

Sagsnummer: K 019/20

Domme med forklaringer