Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 sep 2020

Grønlands Landsret

Ophævelse af foranstaltning - K 118/20

En 22-årig mand var i 2015 idømt en behandlingsdom for overtrædelse af kriminallovens § 65 jf. til dels § 12 om brandstiftelse og forsøg herpå.

Foranstaltningen var senest i 2017 og 2019 blevet opretholdt. På grund af de nyeste erklæringer fra henholdsvis A1 på Dronning Ingrids Hospital og Kriminalforsorgen, der begge anbefalede en ophævelse af foranstaltningen, ophævede kredsretten den idømte foranstaltning.

Kredsrettens beslutning blev indbragt for landsretten af anklagemyndigheden, og kæremålet blev af kredsretten tillagt opsættende virkning.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ligesom kredsretten betydelig vægt på de seneste erklæringer fra psykiatrien samt Kriminalforsorgen, og ophævede den idømte foranstaltning med henvisning til, at det ikke længere var nødvendigt med opretholdelse af samme, jf. kriminallovens § 159, stk. 1, jf. § 157. Landsretten bemærkede, at hensynet til retshåndhævelsen ikke i sig selv kunne føre til en fortsat opretholdelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 31. august 2020.

Sagsnummer: K 118/20

Domme med forklaringer