Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 nov 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler og vold - K 226/21

Tiltalte idømmes 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. november 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte har også for landsretten nægtet at have fremsat trusler, og kvinden har forklaret, at der ikke blev fremsat trusler. Derfor frifindes tiltalte for forhold 3.

Landsretten lægger på baggrund af tiltalte og kvindens forklaring til grund, at deres forhold var turbulent. Kvinden har forklaret, at tiltalte adskillige gange har taget halsgreb på hende, hvorfor hun ikke kan skille episoderne fra hinanden. Det fremgår af afhøringsrapporten af 1. maj 2020, at kvinden, umiddelbart efter episoden skulle have fundet sted, forklarede, at tiltalte havde taget halsgreb på hende, og landsretten finder på denne baggrund tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte også den 1. maj 2020 tog et halsgreb på kvinden.

Da der ikke er rejst tiltale for vold med en flæskesteg, tager landsretten ikke stillingen til indholdet af de afgivne forklaringer herom.

Tiltalte er herefter fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 ved at have taget to kvælertag på kvinden og slået hende en gang med en stegepande på siden af kroppen.

Foranstaltningen fastsættes til 60 dage i anstalten, jf. kriminallovens § 146, jf. § 88. Landsretten har ikke fundet grundlag for at gøre foranstaltningen betinget eller dømme tiltalte til at udføre samfundstjeneste.

 

Sagsnummer: K 226/21

Domme med forklaringer