Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 mar 2022

Grønlands Landsret

3 måneders betinget anstaltsanbringelse for vold mod en 12-årig - K 040/21

Kredsretten fandt den 40-årige mand skyldig i, at have slået drengen med sin albue således at drengen slog sit hoved ind i en væg. Kredsretten idømte manden anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2021.

Efter forklaringen fra drengen sammenholdt med de fundne skader på drengen, lægger landsretten til grund, at tiltalte ved et hårdt greb på drengens næse, der medførte en misfarvning henover næseryggen, har skubbet drengen, så drengens hoved ramte en cementvæg, hvilket medførte en blodansamling under huden på baghovedet. Uanset om tiltalte har haft til hensigt, at drengen skulle ramme cementvæggen med baghovedet, lægges det til grund, at tiltalte i hvert fald havde indset og accepteret den nærliggende mulighed, at drengen slog sit baghoved på cementvæggen.

Landsretten tiltræder kredsrettens udmåling af foranstaltningen – dog således, at udmålingen sker i måneder – jf. kriminallovens § 88 og § 146, stk. 1, og at foranstaltningen er fastsat som en samlet foranstaltning, der også omfatter det forhold, som er påkendt ved Sermersooq Kredsrets dom af 19. februar 2019, jf. kriminallovens § 130, stk. 1.

Landsretten har ligesom kredsretten lagt vægt på, at forholdet er begået i prøvetiden for ligeartet kriminalitet og over for et barn.

Af de samme grunde finder landsretten, at der ikke er grundlag for at gøre foranstaltningen betinget.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 3 måneder.

 

Sagsnummer: K 040/21

Domme med forklaringer