Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 apr 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af euforiserende stoffer - K 163/21

En 32-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage for at have indsmuglet 35,80 gram hash fra Danmark til Grønland, gemt i en bøtte med creme, placeret i den medbragte bagage.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. august 2021 fremgår følgende: 

Af de grunde der er anført af kredsretten, og idet det for landsretten anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes kredsrettens afgørelse både for så vidt angår skyldsspørgsmål og foranstaltning.

Kredsrettens dom stadfæstes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

 

Sagsnummer: K 163/21

Domme med forklaringer