Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

27 okt 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt betinget anbringelse i anstalt i 60 dage - K 186/22

31-årig kvinde blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 60 dage for at have tildelt en anden kvinde en skalle, hvorved hun pådrog sig hævelse og rødmen på panden. Kvinden skal efterfølgende undergive sig tilsyn hos kriminalforsorgen i en periode på 1 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 27. oktober 2022 fremgår følgende: 

Sagen er efter ankefristens udløb indbragt for landsretten af anklagemyndigheden med henblik på at bringe kredsrettens afgørelse i overensstemmelse med i kriminallovens § 129.

På den baggrund, og efter parternes samstemmende påstand herom, stadfæstes kredsrettens afgørelse med den ændring, at det idømte efterfølgende tilsyn hos kriminalforsorgen i et år efter kriminallovens § 131 bortfalder.

Sermersooq Kredsrets dom af 12. august 2021 stadfæstes med den ændring, at det idømte efterfølgende tilsyn hos kriminalforsorgen i et år bortfalder.

 

Sagsnummer: K 186/22

Domme med forklaringer