Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 nov 2022

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste svarende til 80 timer - K 158/22

En 31 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder for vold mod samlever henholdsvis begået 2017, mens samleveren var gravid, og i 2020 med synlig skade. Et tilfælde tyveri og et tilfælde af forsøg herpå, samt et tilfælde af indsmugling af hash.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. november 2022 fremgår følgende: 

Landsretten har i skærpende retning lagt vægt på, at de to tilfælde af vold mod samlever henholdsvis begået 2017, mens samleveren var gravid, og i 2020 med synlig skade, er grove lovovertrædelser, der som udgangspunkt foranstaltes med ubetinget anbringelse. Tiltaltes forklaring for landsretten om optakten til voldsforholdet i 2020 kan ikke tillægges særlig betydning i den forbindelse.

Landsretten har i formildende retning lagt vægt på, at hovedparten af forholdene blev begået i 2016 og 2017, at tiltalte fortsat er i et samlivsforhold med forurettede, som han har børn sammen med, at han har fast arbejde, og at han for nylig har gennemført en afvænningsbehandling med kommunens hjælp.

På den baggrund finder landsretten det forsvarligt at foranstalte tiltalte med samfundstjeneste svarende til 80 timer, der skal afvikles inden for en længstetid på 8 måneder og med en tilsynstid på 1 år.

Det findes derudover formålstjenstligt at tiltalte i tilsynstiden efter bestemmelse af kriminalforsorgen skal undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, jf. kriminallovens § 141 stk. 2, jf. § 135 stk. 1.

Henset til alderen på overtrædelsen af narkotikalovgivningen findes der ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at udløse en tillægsbøde.

Tiltalte idømmes ulønnet samfundstjeneste svarende til 80 timer, der skal afvikles inden for en længstetid på 8 måneder.

Tiltalte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år og skal i tilsynstiden efter kriminalforsorgens bestemmelse undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer.

 

Sagsnummer: K 158/22

Domme med forklaringer