Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændres - K 052/22

En 36-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt for domfældte i 30 dage, en bøde på 70.000 kr. samt frakendelse af førerretten af motordrevet køretøj i 1 år og 6 måneder. Han at havde slået en kvinde ikke under 4 gange i hovedet og ansigtet og for spirituskørsel med over 1,20 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 5. maj 2022 fremgår følgende: 

Efter sagens oplysninger findes den idømte bøde at skulle nedsættes til 27.000 kr., hvorfor dom afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 16. december 2021 ændres i overensstemmelse hermed.

Kredsrettens dom er i øvrigt ikke påanket, og det har ud over bødens størrelse sit forblivende med den dom, som Qaasuitsoq Kredsret afsagde den 16. december 2021.

Kredsrettens dom ændres, således at den idømte bøde nedsættes til 27.000 kr.

 

Sagsnummer: K 052/22

Domme med forklaringer