Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 aug 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsættes til tilsyn af de sociale myndigheder K 128/22

Dom afsagt: 18. august 2022

En 15-årig dreng blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at have forsøgt voldtægt af et barn under 15 år. Han skal inden 4 uger betale 60.000,00 kr. til pigen.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. august 2022 fremgår følgende: 

Kredsrettens dom ændres, så foranstaltningen for tiltalte fastsættes til tilsyn af de sociale myndigheder med særlige hjælpeforanstaltninger efter den sociale lovgivning, hvor tiltalte skal følge de forskrifter, som de sociale myndigheder pålægger ham, herunder at tiltalte skal

  • have tilknytning til Børn- og Familie/ungecenter,
  • modtage psykologisk hjælp for børn og unge med grænseoverskridende adfærd,
  • have tilknytning til fast ungerådgiver under ungecenteret med kontakt 2 – 3 gange om ugen til samtaler, aktiviteter mv.

Længstetiden fastsættes til 1 år.

Tiltalte skal betale godtgørelse for tort med 15.000 kr. til pigen.

 

Sagsnummer: K 128/22

Domme med forklaringer