Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 sep 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom af 10. juni 2022 stadfæstes - K 127/22

En 53 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt forvaring for at have slået sin kæreste adskillige gange i ansigtet og på kroppen, ligesom han tog halsgreb på kvinden, hvilket gjorde, at hun mistede bevidstheden og pådrog sig bl.a adskillige blodudtrækninger, hævelse og tre brækkede ribben.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. september 2022 fremgår følgende: 

Forhold 1

Tiltalte har erkendt at have give kvinden en lussing. Efter vidneforklaringen fra kvinden sammenholdt med de beskrevne skader i politiattesten og fotos af kvindens skader er det bevist, at tiltalte flere gange slog hende i ansigtet og i ryggen med blandt andet skader på ribbenene til følge, og at han slog med lysestagen mod kvindens ansigt, men at han i stedet ramte hendes arm, da hun værgede for sig. Tiltalte er herefter skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, idet der dog ikke er ført det nødvendige bevis for, at tiltalte tildelte kvinden knæspark, slag med albue eller tog halsgreb, hvorfor han frifindes for denne del af tiltalen.

Forhold 2

Landsretten er enig i kredsrettens begrundelse og resultat i dette forhold, hvorefter tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88.

Tiltalte er i forhold 1 fundet skyldig i alvorlig voldsforbrydelse som nævnt i kriminallovens § 161, stk. 1, nr. 1. Under hensyn til tidligere domme, konklusionen i den retspsykiatriske erklæring og Retslægerådets udtalelse må det antages, at tiltalte frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at forvaring er påkrævet for at forebygge denne fare. Betingelserne for at anvende forvaring på ubestemt tid er derfor opfyldt, jf. kriminallovens § 161, stk. 1. Landsretten er herefter enig i kredsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 127/22

Domme med forklaringer