Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 feb 2023

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 år og 6 måneder - K 011/23

En 25 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt 2 års anbringelse i anstalten for domfældte, da han ved vold at have tiltvunget sig samleje med en pige, født den 11. oktober 2005, idet han afklædte hende og med fysiske overlegenhed og fastholdelse indførte en eller flere fingre i hendes vagina.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. februar 2023 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsrettens dom dømt for voldtægt af barn under 15 år ved den 23. marts 2016 at have tiltvunget sig samleje med den 11 årige pige, som han også tvang til at sutte på sit lem. Han er endvidere dømt for voldtægt af barn den 29. september 2020 ved at have tiltvunget sig samleje med den 14 årige pige. Skyldsspørgsmålet er ikke anket.

Landsretten er enig med kredsretten i, at der i en sag af denne karakter skal idømmes ubetinget anstaltsanbringelse, og landsretten forlængede tiden for anbringelsen til 3 år og 6 måneder.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt vægt på navnlig, at tiltalte i denne sag er dømt for to tilfælde af kontaktvoldtægt af barn, hvor barnet i det ene af tilfældene var 11 år gammel, og hvor barnet i det andet forhold var særlig sårbar. Landsretten har endvidere i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte mellem de to forhold, der er omhandlet i denne sag, er dømt for blandt andet tre tilfælde af kønsligt forhold til barn.

Desuden har landsretten taget hensyn til, at tiltalte kun var 18 år gammel, da han voldtog den 11 årige pige i 2016, ligesom det har indgået i vurderingen, at forhold et er begået i 2020 samt at forhold tre, der blev anmeldt til Grønlands Politi i foråret 2019, er begået i 2016. Den lange sagsbehandlingstid skyldes ikke tiltaltes forhold.

Landsretten forhøjede tortgodtgørelsen til pigen til 120.000 kr. Ved fastsættelsen af godtgørelsen har landsretten lagt vægt på navnlig, at pigen var under 15 år gammel på gerningstidspunktet og aldersforskellen mellem pigen og tiltalte.

Tortgodtgørelsen til pigen stadfæstes. Der er herved taget hensyn til, at der er tale om voldtægt af et barn, der kun var 11 år gammel, og at forholdet er begået før niveauet for tortgodtgørelser generelt blev forhøjet i april 2018.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 3 år og 6 måneder.

Tiltalte skal inden en måned betale 120.000 kr. til 11 årige pige.

Tortgodtgørelsen til pigen på 14 år stadfæstes med den bemærkning, at beløbet skal betales inden en måned. Tortgodtgørelserne forrentes med procesrente fra den 13. marts 2023.

 

Sagsnummer: K 011/23

Domme med forklaringer