Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 mar 2023

Grønlands Landsret

Idømt 10 dages betinget anstaltsanbringelse - K 271/22

En 41 årig mand blev ved Qeqqata Kredsret idømt anbringelse i anstalt 3 måneder for tyveri, tingsbeskadegilse samt vold i flere forhold.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. marts 2023 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1 og 2.

Uanset forklaringerne afgivet af vidnerne for kredsretten finder landsretten ikke, at der ført et til domfældelse fornødent bevis for at tiltalte forsætligt stak en tændt cigaret i øjet på vidnet som anført i tiltalens forhold 3. Landsretten lægger i forbindelse vægt på at det efter tiltaltes forklaring ikke kan afvises, at det kan være sket på den måde som tiltalte har forklaret, ligesom landsretten ikke har haft mulighed for at nærmere at vurdere troværdigheden af de pågældendes forklaringer. Tiltalte frifindes derfor for forhold 3.   

Landsretten finder efter bevisførelsen, at der ad forhold 4 alene er grundlag for domfældelse i det omfang, som tiltalte efter sin egen forklaring har erkendt, det vil sige for at have hældt saftevand i hovedet på vidne 2. I dette findes tiltalte skyldig i forhold 4. 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 129 til 10 dages betinget anstaltsanbringelse.

Med de anførte ændringer stadfæstes kredsrettens dom

Kredsrettens dom ændres således at tiltalte, idømmes 10 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år fra denne dom.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 271/22

Domme med forklaringer