Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 mar 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte skal undergive sig lægeligt ledet misbrugsbehandling - K 218/20

En 30 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 7 måneders anbringelse i anstalt for at have forsøgt at skaffe sig samleje med 2 forskellige kvinder, mens de sov, hvilket mislykkedes idet kvinden vågnede og råbte efter hjælp og den anden vågnede og sparkede ud efter tiltalte, som væltede.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. marts 2023 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder at tiltalte er skyldig som anført i kredsrettens dom.

Efter anklagemyndighedens og tiltaltes samstemmende påstande tiltaltes afsiges der efter kriminalovens § 156 og § 157 dom om særforanstaltning i overensstemmelse med Retslægerådets anbefaling. Foranstaltningen gælder uden tidsbegrænsning.

Tiltalte skal undergive sig tilsyn af kommunen således at han skal efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, ligesom tiltalte efter tilsynsmyndighedens bestemmelse skal undergive sig lægeligt ledet misbrugsbehandling.  

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 218/20

Domme med forklaringer