Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 jun 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 104/23

En 40 årig mand blev idømt til at betale en bøde på 6.000 kr. for at have undladt at indrette lokalet og drive virksomheden på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.

Af Grønlands Landsrets dom af 22. juni 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder det efter de fremlagte fotos, sammenholdt med det i øvrigt fremkomne, i forhold 1 bevist, at tiltalte rent faktisk ikke havde indrettet og ikke drev virksomheden på en sådan måde, at smittefaren blev minimeret ved, at det var gjort muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden. Dette gælder uanset spørgsmålet om lokalets præcise areal og uanset spørgsmålet om en formel øvre grænse for, hvor mange personer der måtte være i lokalet. Landsretten stadfæster på denne baggrund kredsrettens bevisresultat.

Landsretten tiltræder i forhold 2 kredsrettens bevisresultat og begrundelsen herfor. Det bemærkes i tilslutning hertil, at tiltalte i landsretten har forklaret, at han rent faktisk havde handsker på, da politiet kom, men tog dem af, hvilken forklaring er ny og fremstår lidet plausibel.

Der er ikke sket anfægtelse af den udmålte bøde.

 

Sagsnummer: K 104/23

Domme med forklaringer