Gå til sidens indhold

Højesteret

12 nov 2019

Højesteret

Medmoderskab

Betingelserne i børneloven for at anse B som medmor til C var opfyldt

Sag BS-48699/2018-HJR
Dom afsagt den 12. november 2019

A
mod
B

Yderligere part:
Barnet, C

Sagen angik, om B efter børneloven skulle anses som medmor til det barn, som A, der var blevet behandlet med assisteret reproduktion, havde født.

Højesteret tiltrådte, at B skulle anses som medmor til barnet, og stadfæstede landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-48699/2018-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-48699/2018-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-48699/2018-HJR (pdf)