Gå til sidens indhold

Højesteret

21 aug 2019

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til en konkurrent

Sag BS-50395/2018
Kendelse afsagt den 21. august 2019

A
mod
Holstebro Kommune


Det spørgsmål, som Højesteret skulle tage stilling til, var, om Holstebro Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen i strid med § 10 i den dagældende taxibekendtgørelse havde undladt at opslå tre ledige taxibevillinger, inden den udstedte bevillingerne til en konkurrent.

Højesteret fandt, at kommunen herved havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten var nået et andet resultat.


Læs hele kendelsen i sag BS-50395/2018

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-50395/2018

Læs byrettens afgørelse i sag BS-50395/2018