Gå til sidens indhold

Højesteret

04 jan 2021

Højesteret

Henvisning til landsretten

Sag skulle henvises til behandling ved landsretten som 1. instans

Sag BS-28572/2020-HJR

Kendelse afsagt den 22. december 2020

Skatteministeriet
mod
A

 

Sagen angår, om A kan overdrage kapitalandele til sine døtre med skattemæssig succession, hvilket er betinget af bl.a., at der er tale om aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.

Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten hjemviste imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i byrettens vurdering af, at betingelserne i retsplejelovens § 226, stk. 1, for at henvise sagen til behandling ved landsretten som 1. instans var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-28572/2020 (pdf)