Gå til sidens indhold

Højesteret

29 maj 2020

Højesteret

Om kære af beslutning om rets- og berammelsesafgift

Ikke hjemmel til kære af byrettens beslutning om rets- og berammelsesafgift

Sag BS-24003/2019-HJR
Kendelse afsagt den 29. maj 2020

Société Civile Immobilière Kristensen
mod
Résidence Masséna Nice A/S

På et telefonisk retsmøde fastsatte byretten skønsmæssigt sagens værdi og bestemte bl.a., at sagsøgeren skulle betale yderligere rets- og berammelsesafgift. Sagsøgeren kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse afgørelsen til landsretten, der afviste sagen, idet der ikke var hjemmel i retsafgiftsloven til at kære afgørelsen til landsretten.

Højesteret tiltrådte landsrettens resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-24003/2019-HJR (pdf)