Gå til sidens indhold

Højesteret

21 dec 2021

Højesteret

Varemærkesager ved Sø- og Handelsretten skulle udsættes

To varemærkesager ved Sø- og Handelsretten skulle udsættes på en afgørelse fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Sag BS-33996/2020-HJR

Kendelse afsagt 16. december 2021

NHS, Inc.
mod
SPORTS GROUP DENMARK A/S
og
SPORT24 A/S

Ved Sø- og Handelsretten verserede der to sager, anlagt af virksomheden NHS, Inc., om krænkelse af en række EU-varemærker, hvor sagsøgte havde fremsat modkrav med påstand om EU-varemærkernes fortabelse eller ugyldighed.

Sø- og Handelsretten bestemte, at begge sager skulle udsættes, fordi sagsøgte forud for fremsættelsen af modkravet i sagerne ved Sø- og Handelsretten havde indgivet en anmodning om fortabelse eller ugyldighed af de pågældende EU-varemærker til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

Højesteret tiltrådte, at begge sager ved Sø- og Handelsretten var blevet udsat.

For Højesteret havde NHS, Inc. endvidere nedlagt påstande om, at de to sager ved Sø- og Handelsretten, eller i det mindste den første af de to sager, skulle fremmes for så vidt angår NHS, Inc.s påstand om krænkelse. Efter omstændighederne tog Højesteret disse påstande under påkendelse, men de blev ikke taget til følge.

Der var endvidere ikke grundlag for at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-33996/2020 (pdf)