Gå til sidens indhold

Højesteret

23 aug 2021

Højesteret

Pligt til at betale for overtagelse af spildevandsanlæg

Et forsyningsselskab havde pligt til at forsyne boligejendomme udstykket fra en erhvervsejendom og til at betale for overtagelsen af et spildevandsanlæg

Sag BS-19454/2020-HJR
Kendelse afsagt den 13. august 2021

HOFOR Spildevand København A/S
mod
Ny Valby Udvikling A/S
og
Ny Valby Byggemodning P/S

Et byggemodningsselskab havde i forbindelse med udstykning af boligejendomme fra et tidligere erhvervsområde opført et spildevandsanlæg, som et forsyningsselskab i en kommunal spildevandsplan var blevet pålagt at overtage. Forsyningsselskabet gjorde gældende, at det ikke var forpligtet til at betale for overtagelsen af anlægget, og henviste i den forbindelse navnlig til, at selskabet ikke havde forsyningspligt for de nye boligejendomme, som blev udstykket fra den tidligere erhvervsejendom, og at byggemodningsselskabet derfor måtte bære udgiften til opførelse af spildevandsanlægget.

Højesteret fandt, at forsyningsselskabets forsyningspligt også omfattede de nye ejendomme, som blev udstykket fra den tidligere erhvervsejendom. Forsyningsselskabet havde derfor pligt til at føre en stikledning til spildevand frem til grundgrænsen for hver af de nye ejendomme. Herefter skulle forsyningsselskabet efter parternes enighed betale for overtagelsen af spildevandsanlægget.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-19454/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19454/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-19454/2020-HJR (pdf)