Gå til sidens indhold

Højesteret

26 sep 2022

Højesteret

Beslutning om ekspropriation var ikke ugyldig

Beslutning om ekspropriation af et areal i forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbane var ikke ugyldig

Sag BS-18076/2021-HJR
Dom afsagt den 26. september 2022

A
mod
Hovedstadens Letbane I/S

Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte ekspropriationskommissionens afgørelse om ekspropriation af et areal som arbejdsareal i forbindelse med etablering af en letbane på Ring 3 uden for København. Det havde efter ekspropriationsbeslutningen – som følge af ændrede forhold – vist sig, at der ikke var behov for at anvende arealet.

Ejeren af arealet gjorde gældende bl.a., at arbejdsarealet kunne være placeret på andre lokaliteter end hans ejendom, og at ekspropriationsmyndighederne ikke i tilstrækkelig grad havde overvejet alternative placeringer.

Højesteret udtalte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte ekspropriationskommissionens afgørelse om ekspropriation.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs dommen i sag BS-18076/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i domsdatabasen