Gå til sidens indhold

Højesteret

19 jan 2023

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var proportional

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven med henblik på udsendelse til Marokko var proportional

Sag 72/2022
Kendelse afsagt den 19. januar 2023

Anklagemyndigheden
mod
U

U blev i byretten fundet skyldig i forsøg på fremme af terrorvirksomhed ved sammen med tre medtiltalte at have forsøgt at rejse ind i Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 3 år, og U blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig samt frakendt sin danske indfødsret. Østre Landsret stadfæstede dommen.

Da U havde færdigafsonet sin straf den 27. marts 2020, blev han varetægtsfængslet efter bestemmelser i udlændingeloven og senest hjemrejseloven med henblik på udsendelse til Marokko. U fik i denne periode afslag på asyl. U ønskede ikke at udrejse frivilligt, og de danske myndigheder havde siden Flygtningenævnets afslag på asyl løbende været i kontakt med de marokkanske myndigheder om udstedelse af rejsedokumenter til U med henblik på en tvangsmæssig udsendelse til Marokko.

Højesteret fastslog at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt, og at en proportionalitetsvurdering efter en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke var til hinder for fortsat varetægtsfængsling.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 72/2022 (pdf)