Gå til sidens indhold

Højesteret

04 okt 2023

Højesteret

Teleoplysninger skulle ikke udgå af straffesag

Lokaliseringsdata indhentet fra hollandske myndigheder og teleoplysninger indhentet fra danske teleudbydere skulle ikke udgå af straffesag

Sagerne 56/2022 og 59/2022
Kendelser afsagt den 4. oktober 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

Under efterforskningen af en sag om bl.a. drab og drabsforsøg havde politiet i henhold til en international retsanmodning modtaget lokaliseringsdata fra den krypterede kommunikationstjeneste SKY ECC fra hollandske myndigheder. Politiet havde endvidere i henhold til forudgående retskendelser indhentet udvidede og historiske teleoplysninger fra danske teleudbydere. I den efterfølgende straffesag ønskede anklagemyndigheden at fremlægge teleoplysningerne som bevis i sagen. T protesterede herimod og påstod, at teleoplysningerne skulle udgå af sagen.

Højesteret fandt, at hverken SKY ECC-lokaliseringsdata modtaget fra de hollandske myndigheder eller teleoplysningerne indhentet fra de danske teleudbydere skulle udgå af straffesagen.

For så vidt angik SKY ECC-lokaliseringsdata modtaget fra de hollandske myndigheder fastslog Højesteret, at disse oplysninger som udgangspunkt kunne anvendes i straffesagen, jf. Højesterets kendelse af 11. januar 2023 (UfR 2023.1368). Da der ikke forelå retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kunne begrunde fravigelse af dette udgangspunkt, skulle de pågældende data ikke udgå af sagen. Højesteret bemærkede herved, at der i straffesagen indgik oplysninger om dansk politis behandling af det materiale, der var modtaget fra Holland, og at der i forbindelse med hovedforhandlingen havde været mulighed for at forholde sig til disse oplysninger.

For så vidt angik de teleoplysninger, der var indhentet fra danske teleudbydere, fandt Højesteret, at der ikke forelå retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kunne begrunde, at de pågældende oplysninger ikke kunne anvendes som bevis i straffesagen. Højesteret bemærkede herved, at uanset om indhentede teleoplysninger måtte være tilvejebragt på baggrund af generel og udifferentieret logning i strid med EU-retten, har det ikke betydning for oplysningernes kvalitet, og det medfører heller ikke i sig selv en krænkelse af tiltaltes rettigheder af betydning for straffesagen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 56/2022 (pdf)

Læs hele kendelsen i sag 59/2022 (pdf)