Gå til sidens indhold

Højesteret

08 feb 2023

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Ankenævn for bilers krav på sagsomkostningsbeløb (gebyr) skulle inddrives af Gældsstyrelsen

Kendelse afsagt 8. februar 2023

Sag 32/2022

Ankenævn for biler - bilklage.dk
mod
X under konkurs

I en klagesag mod X ved Ankenævn for biler besluttede ankenævnet, at X skulle betale sagsomkostninger til ankenævnet.

Da X ikke betalte, indbragte ankenævnet sagen for fogedretten med anmodning om foretagelse af udlæg hos X for det pågældende beløb. Fogedretten afviste sagen, idet fogedretten fandt, at fordringen skulle inddrives af Gældsstyrelsen.

Ankenævnet kærede fogedrettens afgørelse til landsretten med påstand om, at fogedretten kunne behandle sagen. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse under henvisning til, at gældsinddrivelsesloven fastlægger en obligatorisk inddrivelsesordning for de fordringer, der er omfattet af loven. Da fordringer på gebyrer fra private klagenævn, herunder fra Ankenævn for biler, er bragt ind under lovens anvendelsesområde i kraft af en bemyndigelsesbestemmelse i loven, skulle kravet inddrives af Gældsstyrelsen, der udøver kreditorbeføjelserne ved tvangsinddrivelsen.

Sagen for Højesteret angik det samme spørgsmål som for landsretten, om hvorvidt fogedretten med rette havde afvist Ankenævnet for bilers anmodning om inddrivelse af kravet på sagsomkostningsbeløbet.

Af de grunde, som landsretten havde anført, stadfæstede Højesteret kendelsen.

Læs hele kendelsen i sag 32/2022 (pdf)